ÁRUHITEL

A RÉSZLETFIZETÉS FOLYAMATA:

 


 

 

HITELIGÉNYLÉS 5 PERC ALATT, AZONNALI HITELBÍRÁLATTAL, OTTHONRÓL, KÉNYELMESEN:

 Készítse elő okmányait!

 

Amire szüksége lesz:

        Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány és lakcímkártya, vagy

·        Érvényes jogosítvány és lakcímkártya, vagy

        Érvényes útlevél és lakcímkártya

        Érvényes adóigazolvány

 

Biztosra akar menni a hiteligénylés kitöltésekor?

 

     Nyissa meg számítógépén, vagy szükség esetén nyomtassa ki az online hiteligénylési segédletet, melyet a hiteligénylési fog megtalálni!

     Tartsa megnyitva ezt az oldalt is, és használja az online igénylés során!

 

Elakadt? Kérdése Van?

 

      Olvassa el a hiteligénylési felületen a súgót, vagy hivjon minket a (partner telefonszáma)-es számon!

 

HITELAJÁNLATUNK:

 

Áruhitel Referencia THM: 19,90%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 48 hónap
futamidő esetén.

A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló
83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt
hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra.

Fix, éves ügyleti kamat: 18,29%. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 9, 12, 17, 24, 30, 36, 42 vagy 48 hónap. Az
igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Szükséges önrész, a vételár
függvényében: 500 000 Ft-ig önrész nélkül, 500 001 Ft-tól min. a vételár 20%-a.

 

 

Reprezentatív példa 2 500 000 Ft-os vételár esetén:

 

Önrész:

 

500 000 Ft

 

Kezelési díj:

 

0 Ft

Hitelösszeg:

2 000 000 Ft

Referencia THM:

19,90%

Futamidő:

48

Havi törlesztőrészlet:

59 053 Ft

Fix, éves ügyleti kamat:

18,29%

A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül):

2 834 544 Ft

 

Az Electro Trade Hungary Kft. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz
szükséges dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati
kötöttségét kizárja. További részletek az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó
hirdetményekben. https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok

Érvényes: 2022. január 2. napjától visszavonásig.

FELTÉTELEK ÉS DOKUMENTUMOK:

 

 Hiteligénylést a Cetelemhez mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek:

 

      Természetes személy

      18. életévét betöltöƩe

      Magyarországon levő állandó lakcím

      Igazolt, rendszeres jövedelem

      Tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség

      Munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség

      Aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt

 

A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:

 

1.   Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok

     Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy

      Érvényes útlevél és lakcímkártya

 

2.   Jövedelmet igazoló okmányok

 

Ha Ön munkavállaló

     30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagy legalább a futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás) vagy

     Azon bankszámla utolsó 3 kivonata, amely a hiteligénylő aktív ugyanazon munkáltatónál eltöltött minimum 3 hónapja fennálló munkaviszonyából származó jövedelmét jogcímében is és összegszerűségében is

megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél és/vagy adóstárs nevére, és a hiteligénylésben megadott cím(ek)re szól.

Nyugdíj igazolás esetén az utolsó havi bankszámlakivonat szükséges.

 

Ha Ön egyéni vállalkozó vagy cégtulajdonos

     Vállalkozók gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.

 

Ha Ön őstermelő

      Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás

 

Ha Ön nyugdíjas

     Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a hiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely

az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél házastársával közös névre szóló, nyugdíj törzslap, vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről.

     Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását tartalmazza.

 

A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyéb jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről.

 

Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció esetében gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre.

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

 

Konstrukció 1.

 

[link]

 

Munkáltatói igazolás

 

https://www.cetelem.hu/sites/default/files/documents/cetelem-munkaltatoi-igazolas-econtract.pdf

 

Ügynöki tájékoztató

 

[link]

 

Jövedelem-változás hatásainak bemutatása


[link]

 

LINKEK:

 

Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól:

 

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztato-a-tulzott-eladosodottsag-kockazatairol.pdf

 

Cetelem dokumentumok:

 

https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok

 

JÖVEDELEM-VÁLTOZÁS HATÁSAINAK BEMUTATÁSA:

 

 

Hitel összege:

 

2 000 000 Ft

 

 

 

 

Hitel futamideje:

 

36 hónap

 

 

 

 

Hitel kamata:

 

33,75%

 

 

 

 

Törlesztőrészlet összege:

89 062 Ft

 

 

 

 

Rendszeres jövedelem változása:

Kamat emelkedése:

0%

1%

2%

3%

-30% változás

187 884 Ft

 

47,4%

 

 

 

-20% változás

214 724 Ft

 

41,5%

 

 

 

-10% változás

241 565 Ft

 

36,9%

 

0% változás

268 405 Ft

 

33,2 %

A bank a teljes futamidő alatt

fix kamatozással nyújt hitelt!

+10% változás

295 246 Ft

 

30,2%

 

+20% változás

322 086 Ft

 

27,7%

 

+30% változás

348 927 Ft

 

25,5%

 

 

ÜGYNÖKI TÁJÉKOZTATÓ:

 


Cégnév: Electro Trade Hungary Kft.
Székhely: 1171 Budapest, Nagyszentmiklósi út 70.
Levelezési cím: 1171 Budapest, Nagyszentmiklósi út 70.
Felügyeleti hatóság megjelölése: Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: 1850 Budapest, Központi telefon: (36-1) 428-2600, központi fax: (36-1) 429-8000, E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu)

b) Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül.

c) Társaságunk függő közvetítőként a Magyar Cetelem Zrt. megbízásából jár el, és a megbízó érdekeit képviseli.

d) Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő - személyre szabott ajánlások adása (hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt.

e) Társaságunk pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el. Társaságunk a Magyar Cetelem Zrt. pénzügyi intézménytől közvetítői díjat kap.

f) A Magyar Cetelem Zrt. biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.
A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében, annak nyitvatartási idejében, ennek hiányában a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon és a hét egy munkanapján (hétfő) 8 órától 20 óráig, elektronikus eléréssel - üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva - az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja. A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet a Magyar Cetelem Zrt. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Magyar Cetelem Zrt. a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. A Magyar Cetelem Zrt. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül megküldi az ügyfélnek. A Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe és illetékességébe tartozik a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó - jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a Pénzügyi Békéltető Testület egyezség létrehozását kísérli meg, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

g) Társaságunk az ügyfél számára az alábbi más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként számít fel díjat: kiszállítás díja