ÁRUHITEL

A RÉSZLETFIZETÉS FOLYAMATA:

 


 

 

HITELIGÉNYLÉS 5 PERC ALATT, AZONNALI HITELBÍRÁLATTAL, OTTHONRÓL, KÉNYELMESEN:

 Készítse elő okmányait! .

 

Amire szüksége lesz:

        Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány és lakcímkártya, vagy

·        Érvényes jogosítvány és lakcímkártya, vagy

        Érvényes útlevél és lakcímkártya

        Érvényes adóigazolvány

 

Biztosra akar menni a hiteligénylés kitöltésekor?

 

     Nyissa meg számítógépén, vagy szükség esetén nyomtassa ki az online hiteligénylési segédletet, melyet a hiteligénylési fog megtalálni!

     Tartsa megnyitva ezt az oldalt is, és használja az online igénylés során!

 

Elakadt? Kérdése Van?

 

      Olvassa el a hiteligénylési felületen a súgót, vagy hivjon minket a (partner telefonszáma)-es számon!

 

HITELAJÁNLATUNK: 

Áruhitel Referencia THM: 19,90%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 48 hónap futamidő esetén.

A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra.

Fix, éves ügyleti kamat: 18,29%. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 9, 12, 17, 24, 30, 36, 42 vagy 48 hónap. Az igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Szükséges önrész, a vételár függvényében: 500 000 Ft-ig önrész nélkül, 500 001 Ft-tól min. a vételár 20%-a.

 

Reprezentatív példa 2 500 000 Ft-os vételár esetén:

 

Önrész:

 

500 000 Ft

 

Kezelési díj:

 

0 Ft

Hitelösszeg:

2 000 000 Ft

Referencia THM:

19.90%

Futamidő:

48

Havi törlesztőrészlet:

59 053 Ft

Fix, éves ügyleti kamat:

18,29%

A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül):

2 834 544 Ft

 

Az Electro Trade Hungary Kft. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja.

További részletek a Bank Általános Üzletszabályzatában, az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben, amelyeket a  https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok oldalon tekintheti meg, illetve töltheti le.

Érvényes: 2023. június 7. napjától visszavonásig, a webáruházban megjelölt termékekre.

 

0%-os hitelajánlatunk 10 hónapos futamidő esetén: 

Áruhitel Referencia THM: 0%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 10 hónap futamidő esetén.

A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra.

Fix, éves ügyleti kamat: 0%. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 10 hónap. Az igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Önrész, nem kötelező, de az ügyfél választása és / vagy a hitelbírálat szerint változhat.  

  Reprezentatív példa 2 000 000 Ft-os vételár esetén:

  Önrész:

  500 000 Ft

  Kezelési díj:

  0 Ft

  Hitelösszeg:

  2 000 000 Ft

  Referencia THM:

  0,00%

  Futamidő:

  10 hó

  Havi törlesztőrészlet:

  200 000 Ft

  Fix, éves ügyleti     kamat:

  0,00%

  A fizetendő teljes összeg       (önrész nélkül):

  2 000 000 Ft

 

Az Electro Trade Hungary Kft. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja.

További részletek a Bank Általános Üzletszabályzatában, az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben, amelyeket a  https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok oldalon tekintheti meg, illetve töltheti le.

Érvényes: 2024. március 6. napjától visszavonásig, a webáruházban megjelölt termékekre.

FELTÉTELEK ÉS DOKUMENTUMOK:

 

 Hiteligénylést a Cetelemhez mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek:

 

      Természetes személy

      18. életévét betöltöƩe

      Magyarországon levő állandó lakcím

      Igazolt, rendszeres jövedelem

      Tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség

      Munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség

      Aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt

 

A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:

 

1.   Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok

     Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy

      Érvényes útlevél és lakcímkártya

 

2.   Jövedelmet igazoló okmányok

 

Ha Ön munkavállaló

     30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagy legalább a futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás) vagy

     Azon bankszámla utolsó 3 kivonata, amely a hiteligénylő aktív ugyanazon munkáltatónál eltöltött minimum 3 hónapja fennálló munkaviszonyából származó jövedelmét jogcímében is és összegszerűségében is

megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél és/vagy adóstárs nevére, és a hiteligénylésben megadott cím(ek)re szól.

Nyugdíj igazolás esetén az utolsó havi bankszámlakivonat szükséges.

 

Ha Ön egyéni vállalkozó vagy cégtulajdonos

     Vállalkozók gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.

 

Ha Ön őstermelő

      Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás

 

Ha Ön nyugdíjas

     Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a hiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely

az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél házastársával közös névre szóló, nyugdíj törzslap, vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről.

     Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását tartalmazza.

 

A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyéb jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről.

 

Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció esetében gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre.

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

 Cetelem Áruhitel
A hitelkonstrukció részletei

 0%-os Cetelem Áruhitel
A hitelkonstrukció részletei

 Munkáltatói igazolás
Innen tölthető le

 Ügynöki tájékoztató
Innen tölthető le

 Jövedelem-változás hatásainak bemutatása
Itt tekinthető meg

 Az online szerződéskötési rendszer használatának feltételei
Innen tölthető le

 

 

LINKEK:

 

Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól:

 

tulzott-eladosodottsag-tajekoztato-2023-12-22-clean.pdf (mnb.hu)

 

Cetelem dokumentumok:

 

https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok

 

JÖVEDELEM-VÁLTOZÁS HATÁSAINAK BEMUTATÁSA:

 

 

 

ÜGYNÖKI TÁJÉKOZTATÓ:

 

 

a) cégnév: Electro Trade Hungary Kft.
székhely: 1171 Budapest, Nagyszentmiklósi út 70.
nyilvántartási azonosítója (cégjegyzékszáma): 01-09-199111 levelezési cím: 1171 Budapest,
Nagyszentmiklósi út 70.
felügyeleti hatóság megjelölése: Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: 1850 Budapest,
Központi telefon: (36-1) 428-2600, központi fax: (36-1) 429-8000,
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu)

 

b) Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A
nyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül.

c) Társaságunk függő közvetítőként a Magyar Cetelem Zrt. megbízásából jár el, és a
megbízó érdekeit képviseli.

d) Társaságunk a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban részesül.

e) Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó
pénzügyi lízinghez kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától,
továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő - személyre szabott
ajánlások adása (hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt.

f) A Magyar Cetelem Zrt. biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére
vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban
(személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus
levélben) közölhesse.
A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében, annak
nyitvatartási idejében, a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon 8:30-tól 17 óráig és
a hét egy munkanapján (hétfő) 8 órától 20 óráig, az írásbeli panaszt elektronikus eléréssel
(https://www.cetelem.hu/kapcsolat) folyamatosan fogadja.


A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az
ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a
Magyar Cetelem Zrt. a panaszról és adott esetben az azzal kapcsolatos álláspontjáról
jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén
az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi,
egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.


A Magyar Cetelem Zrt. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a
panasz közlését követő, jogszabályban előírt határidőn belül megküldi az ügyfélnek.


A Magyar Cetelem Zrt. valamint Társaságunk szolgáltatásával vagy eljárásával kapcsolatos
panasz elutasítása esetén, vagy ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, az
alábbi szervekhez fordulhat:


a. A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a
szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezése érdekében a polgári
perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület
eljárását kezdeményezheti. A Pénzügyi Békéltető Testület: aktuális elérhetősége: Pénzügyi
Békéltető Testület H-1525 Budapest Pf.:172., telefon: +36- 80-203-776,
www.penzugyibekeltetotestulet.hu.
b. Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben hivatkozott jogszabályok fogyasztóvédelmi
rendelkezéseinek megsértése miatt, a Magyar Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi eljárást
kezdeményezhet. Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1850 Budapest, telefon: 06-1-428- 2600, e-mail
cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu.

 

g) Társaságunk az ügyfél számára az alábbi más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének
nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként
• kiszállítás díjat számít fel.


Érvényes: 2023. június 7-től